Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 83
Kajava, Mika
Kajava, Mika
Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori
Kallela, Maija-Leena
Kallela, Maija-Leena
FM, lehtori, kääntäjä
Olen nykyisin lähinnä latinankielisen proosan ja runouden kääntäjä. Olen tehnyt pitkän työuran latinan ja englannin kielen lehtorina lukiossa, latinan tuntiopettajana Tampereen yliopistossa sekä latinan ja englannin oppikirjojen laatijana. Eläkeaikanani olen suomentanut (tavallisimmmin työparin kanssa) latinankielistä historiallista proosaa (Livius), näytelmärunoutta (Seneca), epiikkaa (Petrarca) sekä toimittanut ja hienovaraisesti uudistanut Päivö ja Teivas Oksalan suomentaman Vergiliuksen Georgican. Olen myös kääntänyt jonkin verran suomalaista runoutta latinaksi.
Kallunki, Roosa
Kallunki, Roosa
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on lasten osallistuminen roomalaiseen uskonnonharjoittamiseen. Tutkimus keskittyy erityisesti lapsuuden erityiseen rituaaliseen olemukseen.

Kaltio, Outi
Kaltio, Outi
FT, latinan yliopisto-opettaja

Latinan kielen yliopisto-opettaja ja tutkija. Erikoisalaani on tekstihistoria, tekstieditointi ja keskiajan lääketiede.

Karivieri, Arja
Karivieri, Arja
Klassillisen arkeologian dosentti, Antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professori

Tutkimusaiheet: Ateenan topografia, roomalainen arkkitehtuuri ja maalaustaide, Ostian ja Pompejin arkeologia ja historia, kreikkalaiset ja roomalaiset öljylamput, veistostaide, mosaiikit, roomalainen keramiikka, keisari Hadrianuksen kulttuuripolitiikka, varhaiskristillinen kirkkoarkkitehtuuri, myöhäisantiikin kulttuurinmuutos, roomalaisen yhteiskunnan muutosprosessit.

Kaski, Liisa
Kaski, Liisa
FM, väitöskirjatutkija

Tutkin eläimen käsitteen syntyä kreikassa. Olen kiinnostunut kirjoitustaidon vaikutuksista kieleen ja ajatteluun sekä perityistä tavoistamme kielellistää ihmisen suhdetta eläimyyteen, muihin eläimiin ja elämismaailmaansa. Kirjoitan tietokirjoja ja suomennan kreikkalaista runoutta ja filosofiaa.

Keltanen, Minerva
Keltanen, Minerva
FT, näyttelypäällikkö

Olen tutkinut Rooman adoptiokeisareiden puolisoiden roolia valtion propagandassa sekä Pompejin eroottisia seinämaalauksia. Varhaismoderniin aikakauteen liittyvässä väitöskirjassani monet ajan käsitykset (mm. suhtautuminen nauruun ja koomiseen genreen) juontavat juurensa antiikkiin.

Korkiakangas, Timo
Korkiakangas, Timo
FT, dosentti, akatemiatutkija

Olen myöhäisantiikin ja keskiajan latinaan sekä erityisesti varhaiskeskiaikaisten asiakirjojen latinaan erikoistunut kielentutkija. Käytän kielentutkimuksen ja filologian perinteisten metodien ohella tietokoneavusteisia ja laskennallisia menetelmiä. Tunnen myös hyvin latinankielistä asiakirjatutkimusta (diplomatiikkaa).