Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Antiikintutkimuksen verkosto (”Verkosto”)
antiikintutkimus@gmail.com

Yhteyshenkilöt: puheenjohtajat Laura Nissin ja Minna Seppänen

Rekisterin nimi

Antiikintutkimuksen verkoston asiantuntijapankki

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena ovat

 • Antiikintutkimukseen liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Verkoston asiantuntijapankkiin rekisteröityneiden henkilöiden (”Rekisteröity”) henkilötietoja. Näitä tietoja ovat Rekisteröidyn

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio
 • oppiarvo ja/tai nimeke
 • profiilikuva
 • linkit kotisivuille ja muihin tutkijaprofiileihin
 • tietoa Rekisteröidyn tutkimuksesta

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu Verkoston asiantuntijapankkiin, joka on julkisesti esillä Verkoston nettisivuilla. Asiantuntijapankin tietoja voivat muokata vain Verkoston nettisivuista vastaavat toimikunnan jäsenet, joilla on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiantuntijapankkiin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Verkosto ylläpitää asiantuntijapankkia. Rekisteröidyt voivat pyytää profiilinsa poistamista asiantuntijapankista milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Tarkastaa itseään koskevat Verkoston käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista
 • Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Verkosto voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Verkosto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen antiikintutkimus@gmail.com.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.01.2024.