Tiedeinstituutit

Suomen Ateenan, Rooman ja Lähi-idän instituutit ovat keskeinen osa suomalaista antiikintutkimusta ja koulutusta. Instituutit toteuttavat tieteellisiä hankkeita, järjestävät kursseja, jakavat stipendejä ja tarjoavat tutkijaresidenssejä Ateenassa ja Roomassa. Instituuttien tutkimus ja opetus keskittyy instituuttien painopistealoihin, joita ovat muun muassa arkeologia, historia ja antiikin kielet ja kulttuurit.

Suomen Ateenan-instituutti

Instituutin tutkimuksessa keskeisiä ovat arkeologiset kenttätutkimukset Kreikassa. Lisätietoa kenttätöistä ja muusta tutkimuksesta instituutin verkkosivuilla.

 • Antiikin Kreikan johdantokurssi (n. 1 kk), syksyisin, haku keväällä
 • Opettajakurssi
Instituutti järjestää myös muita kursseja ja avustaa muiden tiedeinstituutioiden Kreikassa järjestämissä kursseissa.
 
Lisätietoa kursseista instituutin verkkosivuilla.
Instituutti tarjoaa vuosittain korkeakouluopiskelijoille Erasmus+- ja EDUFI-harjoittelupaikkoja. Harjoittelija asuu ja työskentelee instituutissa Ateenassa. Harjoitteluhauista tiedotetaan instituutin verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavissa.
Instituutilla on kaksi omaa julkaisusarjaa, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens sekä avoin verkkojulkaisu Grifos. Lisätietoa instituutin verkkosivuilta.
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry jakaa apurahoja tutkimuksen tekemiseen instituutissa. Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilla.
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry tukee instituutin toimintaa muun muassa jakamalla apurahoja ja järjestää antiikkiin liittyviä esitelmätilaisuuksia ja muita tapahtumia. Lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilla.

Suomen Rooman-instituutti

Instituutin tutkimuksessa keskeisiä ovat instituutin johtajan ja tutkijalehtorin hankkeet. Lisätietoa hankkeista instituutin verkkosivuilla.

 • Antiikin Rooman johdantokurssi (n. 1 kk), syksyisin, haku keväällä
 • Tieteellinen kurssi (n. 3 kk), keväisin, haku syksyllä, kurssia ei järjestetä joka vuosi
 • Opettajakurssi
 • Arkkitehtikurssi
Instituutti  tarjoaa lisäksi yliopistoille mahdollisuutta järjestää omia kursseja instituutissa. Lisätietoa kursseista instituutin verkkosivuilla.

Instituutti tarjoaa vuosittain korkeakouluopiskelijoille EDUFI-harjoittelupaikkoja. Harjoittelija asuu ja työskentelee instituutissa Roomassa. Lisätietoja harjoittelijan tehtävistä ja harjoitteluun hausta löytyy instituutin verkkosivuilta.

Instituutilla on oma julkaisusarja Acta Instituti Romani Finlandiae, jonka uusimmat numerot ovat vapaasti luettavissa instituutin verkkosivuilla.

Instituutin muista julkaisuista löytyy lisätietoa instituutin verkkosivuilta.

Instituuttia ylläpitävä säätiö myöntää stipendejä tutkimustyöhön Roomassa.

 • Wihurin stipendi väitöskirjatutkijalle
 • Tutkijastipendi tohtoriksi väitelleelle tutkijalle
 • Gradustipendi pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle 
 • TelepART-matka-apuraha tutkijoille
 • Apurahoja leirikouluihin

Lisätietoa stipendeistä ja apurahoista instituutin verkkosivuilla.

Myös Villa Lanten ystävät ry jakaa apurahoja tutkimuksen tekemiseen instituutissa. Lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilla.

Villa Lanten ystävät ry tukee instituutin toimintaa muun muassa jakamalla apurahoja ja järjestää antiikkiin liittyviä esitelmätilaisuuksia ja muita tapahtumia. Lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilla.

Suomen Lähi-idän-instituutti

Instituutin tutkimus keskittyy Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Lisätietoa instituutin verkkosivuilla.

Instituutti järjestää kursseja muun muassa korkeakouluopiskelijoille ja  opettajille. Lisätietoa instituutin verkkosivuilla.

Instituutti tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille. Lisätietoa harjoittelusta ja harjoitteluhauista instituutin verkkosivuilla.

Yhdistys tukee instituutin toimintaa ja järjestää Lähi-itään liittyviä tapahtumia. Lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilla.