Antiikintutkimus Suomessa

Suomen yliopistoissa tehdään korkealaatuista ja kansainvälisesti merkittävää antiikintutkimusta resurssien jatkuvasta vähenemisestä huolimatta. Lue antiikintutkimuksen tärkeydestä nyky-yhteiskunnassamme täältä ja antiikintutkimuksen pitkästä historiasta Suomessa täältä. Lisäksi alasivuilta löytyy tietoa antiikin kulttuurien opiskelumahdollisuuksista lukiosta yliopistoon, nykyisistä ja menneistä tutkimusprojekteista ja yhdistystoiminnasta.