Antiikintutkimus mediassa

Antiikintutkijat ovat olleet aktiivisia toimittamaan antiikintutkimukseen keskittyviä blogeja sekä podcasteja, joissa valotetaan yleistajuisesti antiikin maailmaa ja siihen liittyvää tutkimusta. Sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat tutkittuun tietoon, mutta avautuvat helposti myös aiheita ennestään tuntemattomalle yleisölle.

Alla on myös linkkejä antiikkiin liittyviin yleistajuisiin ilmaisiin verkkolehtiin. Jos etsit tietoa tieteellisistä julkaisuista, sitä löytyy täältä. Jos etsit tietoa suomennetusta antiikin kirjallisuudesta, päivittyvä lista löytyy täältä.

Tälle sivulle on myös koottu päivittyvä lista Yle Areenasta löytyviä antiikkiin liittyviä asiantuntijoiden puheenvuoroja ja dokumenttisarjoja.

Blogit

Yhteisöblogi, jota kirjoittavat suomalaiset antiikintutkijat. Pidemmät tutkimusesseet, keskipitkät pohdinnat ja lyhyet huomiot käsittelevät vaihtelevia aiheita suurista pieniin ja ikuisista ajankohtaisiin kirjoittajien tutkimuskohteiden ja mieltymysten mukaan. Blogia toimittavat FT Tua Korhonen ja prof. Marja Vierros.

https://khelidon.fi/

Antiikintutkija ja tietokirjailija, FT Maijastina Kahloksen blogi, jossa ilmestyy kirjoituksia antiikin historiasta ja kulttuurista. Aiheina mm. ajankohtaisia ilmiöitä, kirjoja, elokuvia ja näyttelyitä.

https://maijastinakahlos.net/blogi/

Tampereen yliopiston monitieteisen tutkimuskeskus Triviumin blogi. Keskiössä antiikkiin ja sen jälkivaikutukseen, keskiaikaan sekä uuden ajan alkuun liittyvä ajankohtainen tutkimus.

https://research.tuni.fi/trivium-fi/category/blogi/

Väitöskirjatutkija ja latinan opettaja Joonas Vanhalan blogi Pompejin seinäkirjoituksista ja muista antiikintutkijaa mietityttävistä aiheista.

https://patinaticum.blogspot.com

Antiikin- ja keskiajantutkija FT Antti Ijäksen blogi, jossa käsitellään vaihtelevia aiheita kiinnostavasti kielitieteilijän näkövinkkelistä.

http://filologogrammata.blogspot.com/

FT Antti Ijäksen tutkimusblogi väitöskirjatyön vaiheista.

https://blogs.helsinki.fi/aijas/

Helsingin yliopiston antiikintutkimuksen opintosuuntien yhteinen blogi, josta löytyy tietoa lähinnä antiikintutkimuksen ajankohtaisesta opetuksesta Helsingin yliopistossa.

https://blogs.helsinki.fi/antiikintutkimus/blogi/

Blogissa kerrotaan Rooman Gianicolo-kukkulalla näköalapaikalla sijaitsevan vuonna 1954 perustetun Suomen Rooman-instituutin arjesta ja juhlasta Villa Lantessa. Kirjoittajina on instituutin työntekijöitä sekä siellä oleskelleita tutkijoita, taiteilijoita ja muita vierailijoita.

https://fenestrafinnorum.com/

Ateenan keskustassa sijaitsevan, vuonna 1984 perustetun Suomen Ateenan-instituutin blogi. Instituutin toimintaa valottavat aiheet vaihtelevat antiikista nyky-Kreikkaan. Tutuiksi tulevat niin instituutin työntekijät kuin insituutissa vierailevat tutkijat ja taiteilijat.

http://www.finninstitute.gr/category/blogi-akropoliin-juurelta/

Yleistajuiset verkkolehdet

Suomen Anteenan-instituutin ystävät ry:n jäsenlehti Helikon sai alkunsa vuonna 1988. Se ilmestyy nykyään kaksi kertaa vuodessa. Helikonissa julkaistaan artikkeleita laidasta laitaan: instituutin toimintaan liittyviä artikkeleita, antiikin ja kreikkalaisen maailman tutkimukseen liittyviä artikkeleita, matkakertomuksia ja elokuva-arvosteluita.

https://ateenaninstituutinystavat.fi/helikon/arkisto/

Klassillis-filologisen yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa ja on luettavissa internetissä:

https://klassillisfilologinenyhdistys.wordpress.com/folium-classicum/

Uusin numero on luettavissa täällä. Vanhoja numeroita on täällä.

 

Podcastit

Suomen Rooman-instituutin oma podcast-sarja, joka vie kuulijansa instituutin Roomassa sijaitsevan Villa Lanten parlatorioon ja sen myöhäisiltojen keskusteluihin tieteen ja taiteen kiinnostavien nimien kanssa.

https://irfrome.org/tutkimus-2/tieteen-popularisointi/parlatorio-podcast/

Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin sarja, jossa keskustellaan vanhojen aikojen tutkimuksesta eri tieteenalojen näkökulmista. Haastattelijoina ja vierailijoina on laaja joukko vaihtuvia tutkijoita.

https://research.tuni.fi/trivium-fi/podcast/

Antiikintutkija ja tietokirjailija, FT Maijastina Kahloksen toimittama ja juontama sarja, jossa keskustellaan antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Kussakin jaksossa on haastateltavana tutkija erikoistumisaiheestaan.

https://maijastinakahlos.net/podcast/

Antiikintutkimusta Yle Areenassa