Liisa Kaski

Liisa Kaski

Organisaatio: Helsingin yliopisto

Nimeke ja/tai oppiarvo: FM, väitöskirjatutkija

Esittely

Tutkin eläimen käsitteen syntyä kreikassa. Olen kiinnostunut kirjoitustaidon vaikutuksista kieleen ja ajatteluun sekä perityistä tavoistamme kielellistää ihmisen suhdetta eläimyyteen, muihin eläimiin ja elämismaailmaansa. Kirjoitan tietokirjoja ja suomennan kreikkalaista runoutta ja filosofiaa.