Seura- ja yhteisötoiminta

Suomessa on vilkasta yhdistystoimintaa antiikintutkimuksen ja lähitieteiden alalla. Yhdistykset mm. järjestävät kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joissa puhuvat alan tutkijat; myöntävät apurahoja; tekevät jäsenmatkoja; sekä julkaisevat yleistajuisia jäsenlehtiä ja tieteellistä kirjallisuutta. Tiedeinstituuttien ystäväyhdistykset lisäksi tukevat instituuttien toimintaa ja tarjoavat tilaisuuksia tutustua niiden toimintaan ja niissä tehtävään tutkimukseen.

Tiedeseurat ja yhdistykset

Vuonna 1882 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoitus on herättää ja ylläpitää kiinnostusta antiikin kulttuuria kohtaan, edistää sen tutkimusta ja tuoda yhteen alan tutkijoita ja harrastajia. Yhdistys kuuluu alan kansainväliseen keskusjärjestöön Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques (FIEC), kotimaisten tieteellisten seurojen yhteisjärjestöön Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) sekä Suomen Tiedekustantajien Liittoon. KFY järjestää esitelmätilaisuuksia, ylläpitää antiikintutkimuksen tiedotuskanavana toimivaa Antiquitas-sähköpostilistaa ja palkitsee latinan ylioppilaskirjoituksissa erinomaisesti menestyneitä ylioppilaita kirjalahjoin. Yhdistyksen yhteydessä toimiva Reinhold Ekholmin säätiö jakaa apurahaa tutkimukseen. Yhdistys julkaisee Suomen ainoaa kansainvälistä, antiikintutkimukseen keskittyvää aikakauslehteä Arctos – Acta Philologica Fennica. Jäsenlehti Folium Classicum ilmestyy kahdesti vuodessa.

Kotisivut: https://klassillisfilologinenyhdistys.wordpress.com/

Perustettu vuonna 1962 virittämään ja ylläpitämään kreikkalais-roomalaiseen muinaisuuteen kohdistuvaa mielenkiintoa, edistämään antiikin tutkimusta ja klassillisten kielten opetusta sekä yhdistämään klassillista sivistystä harrastavia kansalaisia. Yhdistys järjestää kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia ja tuo yhteen alan ammattilaisia, opiskelijoita ja harrastajia.

Kotisivut: http://turunklassillinenyhdistyspaideia.weebly.com/

Perustettiin vuonna 1969 edistämään muinaisen Egyptin tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. Seura järjestää kuukausittaisia kokouksia yleisöesitelmineen sekä mm. näyttelyjä ja matkoja. Seura omistaa egyptologian opetusta ja tutkimusta tukevan kirjakokoelman, joka on sijoitettu Helsingin yliopiston kirjastoon; prof. Rostislav Holthoerin tieteelliseen jäämistöön kuuluvan diakokoelman; sekä muinaisegyptiläisten esineiden kokoelman, joka on nähtävillä Riihimäen taidemuseossa. Seura julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää Kirjuri-jäsenlehteä ja egyptologian suomenkielistä oppimateriaalia ja on satunnaisesti julkaissut myös suomenkielisiä artikkelikokoelmia.

Kotisivut: https://www.egyptologinenseura.fi/

Vuonna 1982 perustettu tiedeseura, jonka toiminnan tarkoitus on edistää bysanttilaisen kulttuurin ja sen jälkivaikutuksen tieteellistä tutkimusta sekä niiden yleisempää tuntemusta Suomessa. Seura on sekä Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan että kansallisten Bysantin tutkimuksen seurojen muodostaman Association internationale des études byzantines jäsenjärjestö. Seuran toimintaan kuuluvat esitelmätilaisuudet, syksyisin pidettävä kansainvälinen ”Bysantin päivä” sekä keväisin vuosikokouksen yhteydessä toteutettava symposium. Seura julkaisee vuosikirjaa Acta Byzantina Fennica, joka keskittyy myöhäisantiikin tutkimukseen, bysantinistiikkaan sekä Bysantin jälkivaikutukseen. Lisäksi seuralla on jäsenlehti Skholion.

Kotisivut: https://bysantintutkimus.fi/

Vuonna 1996 perustettu keskiajan tutkimuksen seura. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Toimintaan kuuluu mm. esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä retkiä. Joka toinen vuosi seura järjestää monipäiväisen Dies Medievales -seminaarin, joka kokoaa yhteen laajan joukon keskiajan asiantuntijoita ja kiinnostunutta yleisöä. Seura julkaisee vertaisarvioitua, monikielistä keskiajan tutkimukseen erikoistunutta Mirator-verkkolehteä.

Kotisivut: http://www.glossa.fi/wp/

Vuonna 2011 perustetun seuran tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi suomalaista varhaisen kirkon ja sen teologian tutkimusta sekä osallistua ajankohtaiseen keskusteluun varhaisen kirkon näkökulmasta. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia ja ylläpitää suomalaisen patristiikan kirjallisuustietokantaa sekä yhteyksiä kansainvälisiin patristisiin seuroihin. Seuran vuotuinen päätapahtuma on Helsingissä pidettävä kansainvälinen Symposium Patristicum Fennicum. Julkaisutomintaan kuuluu vertaisarvioitu Studia Patristica Fennica -sarja.

Kotisivut: https://www.suomenpatristinenseura.fi/

Tiedeinstituuttien ystäväyhdistykset

Vuonna 1979 perustettu yhdistys, joka tekee tunnetuksi antiikin ja Italian kulttuuria, kerää varoja Suomen Rooman-instituutin toiminnan tukemiseksi ja myöntää vuosittain apurahan Roomaan sijoittuvaan väitöskirjatutkimukseen. Toimintaan kuuluu webinaareja, esitelmätilaisuuksia, näyttelykierroksia, juhlia ja matkoja sekä vuosittaisen Mare nostrum -esitelmätapahtuman järjestäminen yhdessä Suomen Ateenan-instituutin ystävät r.y.:n ja Lähi-idän instituutin ystävät ry:n kanssa. Yhdistys julkaisee jäsenille jaettavaa ROMA-vuosikirjaa.

Kotisivut: https://www.villalantenystavat.fi/

Perustettiin vuonna 1986 tukemaan Suomen Ateenan-instituutin toimintaa sekä edistämään Suomen ja Kreikan välistä kulttuurivaihtoa. Yhdistys jakaa tutkijastipendejä ja järjestää jäsenmatkoja Kreikkaan ja muualle asiantuntevien oppaiden johdolla. Kotimaan toimintaan kuuluu mm. esitelmäiltoja, retkiä ja vierailuja kulttuuritapahtumiin ja -kohteisiin sekä Mare nostrum -tapahtuman järjestäminen Villa Lanten ystävät ry:n ja Lähi-idän instituutin ystävät ry:n kanssa. Yhdistyksen jäsenlehti Helikon ilmestyy kahdesti vuodessa.

Kotisivut: https://ateenaninstituutinystavat.fi/

Vuonna 1996 perustetun yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tehdä Lähi-idän maita tunnetuksi järjestämällä luentoja, yleisötilaisuuksia, koulutusmatkoja ja kulttuurivaihtoa Suomen ja Lähi-idän alueen maiden välillä sekä mahdollisuuksien mukaan tukea Suomen Lähi-idän instituuttia.Yhdistys jakaa stipendejä pro gradu -työskentelyyn sekä järjestää asiantuntijoiden opastamia matkoja Lähi-idän maihin. Lisäksi yhdistys järjestää Mare nostrum -tapahtumaa yhdessä Villa Lanten ystävät ry:n ja Suomen Ateenan-instituutin ystävät r.y.:n kanssa.

Kotisivut: https://www.sliy.fi/

Ainejärjestöt

Helsingin yliopiston antiikintutkimuksen opiskelijoiden vuonna 1960 perustettu ainejärjestö.

Kotisivut: https://symposionry.wordpress.com/

Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelijoiden vuonna 1969 perustettu ainejärjestö.

Kotisivut: https://palladion.weebly.com/

Jyväskylän yliopiston latinan kielen opiskelijoiden noin vuonna 1980 perustettu ainejärjestö.

Kotisivut: https://tabernalatina.wordpress.com/

Tutkimuskeskukset

Trivium on monitieteinen Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus. Sen päätehtävä on koota ja edistää yhteiskunnallisen muutoksen ja pitkien jatkumoiden tutkimusta antiikista aina uuden ajan alkuun.

Kotisivut: https://research.tuni.fi/trivium-fi/

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) on Turun yliopiston rahoittama monitieteinen tutkimuskeskus. Keskus tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikajaksolle myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun.

Kotisivut: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/tucemems