Tutkimus

Tälle sivulle on koottu suomalaisten ja Suomessa toimivien tutkijoiden menneitä ja nykyisiä tutkimushankkeita, jotka liittyvät laajasti määriteltynä antiikkiin. Lisäksi sivun lopussa on tietoa alan tohtorikoulutuksesta Suomessa.

Käynnissä olevat projektit ja niiden johtajat:

  • Work without End: Informal Taxation and Forced Labor within Persian Southern Levantine Temple Economy and Society (2024-2029, ERC, Jason Silverman)
  • Kivun kuva ja miehen malli: kärsivä miesruumis länsimaisessa taiteessa ja tarinankerronnassa (2023–2025, Koneen säätiö, Elina Pyy ja työryhmä)
  • Muinaisen Lähi-Idän imperiumit -huippuyksikkö (2018-2025, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto)
  • Bubastoksen hiiltyneiden papyrusten digitointi, rekonstruointi ja julkaisu (2021-2026, Suomen Akatemia, Matias Buchholz)
  • SpaceLaw: Law, Governance and Space: Questioning the Foundations of the Republican Tradition (2018-2024, ERC, Kaius Tuori)
  • Dyrrachium Hinterland Project (2013->, Björn Forsén)

Menneitä projekteja:

Suomen Ateenan, Rooman ja Lähi-Idän instituuteissa tehdään jatkuvasti antiikkiin liittyvää tutkimusta humanistisilla aloilla ja arkeologiassa. Instituuttien johtajilla ja tutkijalehtoreilla on omat hankkeensa, ja lisäksi instituuteissa työskentelee stipendiaatteja.

Instituuttien nykyisistä ja menneistä tutkimusprojekteista:

Instituuttien julkaisusarjat: 

  • Acta Instituti Romani Finlandae (IRF, 1961–), 
  • Opuscula Instituti Romani Finlandiae (IRF, 1981–), 
  • Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens (FIA, 1994–)

Lue lisää instituuttien toiminnasta täältä.

Tällä hetkellä aktiivisia antiikintutkimukseen (laajasti käsitettynä) liittyviä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisusarjoja ja lehtiä:

Acta Instituti Romani Finlandiae: Suomen Rooman-instituutin julkaisusarja.

Commentationes Humanarum Litterarum: Suomen Tiedeseuran toimittama julkaisusarja. Luettavissa verkkosivuilla.

Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens (PMFIA): Suomen Ateenan-instituutin julkaisusarja.

Arctos: Acta Philologica Fennica: Klassillis-filologisen yhdistyksen kerran vuodessa julkaisema tieteellinen lehti. Luettavissa myös nettisivuilla lukuunottamatta uusinta numeroa.

Grifos: Suomen Ateenan-instituutin avoin verkkojulkaisu.

Mirator: Keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry:n kerran vuodessa julkaisema monikielinen keskiajan tutkimukseen erikoistunut vertaisarvioitu avoin verkkojulkaisu.

Acta Byzantina Fennica ja Acta Byzantina Fennica Supplementa: Suomen Bysantin tutkimuksen seuran englannin ja suomenkieliset aikakauskirjat.

Tohtorikoulutuksesta ja väitöskirjatutkimuksesta löydät tarkempaa tietoa tältä sivulta.