Yliopisto-opiskelu

Antiikin kulttuureja voi opiskella yliopistoissa monella tieteenalalla esimerkiksi kielten, historian ja arkeologian tutkinto-ohjelmissa. Tutustu koulutustarjontaan tämän sivun lisäksi Opintopolussa, josta löydät ajantasaisimmat tiedot. Kursseja voi monissa yliopistoissa suorittaa myös avointen yliopistojen kautta.

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

    • Kielten kandiohjelma ja maisteriohjelma Opintopolussa ja yliopiston verkkosivuilla (kandi ja maisteri), pääaineina mm. latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, kreikan kieli ja kirjallisuus, muinaisen Lähi-idän kielet

Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta

    • Antiikin kielten ja kulttuurin oppiaine lopetettiin syyslukukaudella 2023. Oppiaine kattoi erilliset latinan ja muinaiskreikan perus- ja aineopinnot.

Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, teologinen tiedekunta

Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Antiikin aineellista perintöä tarkastelevaa klassillista arkeologiaa ei tällä hetkellä tarjota pääaineena yhdessäkään yliopistossa. Klassilliseen arkeologiaan voi kuitenkin suuntautua yleisen arkeologian kautta. Koulutusta on mahdollista täydentää esimerkiksi Suomen Rooman- ja Ateenan-instituuttien kursseilla ja kaivauksilla.

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmien hakukohteet löytyvät kootusti OpintopolustaArkkitehtuurin historian kurssit kuuluvat kaikkien tutkinto-ohjelmien opetukseen.

Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos

Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, rakennetun ympäristön tiedekunta

Filosofian yliopisto-opetuksesta löydät tietoa osoitteesta filosofia.fi. Monissa yliopistoissa filosofian koulutus keskittyy uudempien aikojen filosofiaan. Filosofian historiaa ja antiikin filosofiaa tarjotaan yksittäisinä kursseina.

Antiikin historiaan liittyvästä opetustarjonnasta kannattaa ottaa selvää yliopisto- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Monissa yliopistoissa historian tutkimus ja koulutus keskittyy uudempiin aikoihin, mutta historian koulutusohjelmat antavat yleensä mahdollisuuden erikoistua itsenäisesti antiikkiin. Antiikin historiaan keskittyviä kursseja on joskus tarjolla riippuen yliopistoissa kulloinkin toimivista tutkijoista ja henkilökunnasta.

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta 

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Antiikin taidehistoriaan liittyvästä opetustarjonnasta kannattaa ottaa selvää yliopisto- ja tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Monissa yliopistoissa taidehistorian tutkimus ja koulutus keskittyy uudempiin aikoihin.

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Teologian koulutukseen sisältyy monta tieteenalaa, joiden puitteissa on mahdollista perehtyä antiikin kulttuureihin ja uskontoihin, kuten kirkkohistoria, eksegetiikka, kirkkoisien tutkimus ja judaistiikka. Teologian opinnoissa tarjotaan myös antiikin kielten kuten heprean, kreikan ja latinan opetusta.

Teologian kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmien hakukohteet löytyvät kootusti Opintopolusta.

Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologinen osasto

Åbo Akademi, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi