TUCEMEMS-kuukausiesitelmä (21.3.): Elina pyy, ’Kivun kuva ja miehen malli: kärsivä miesruumis länsimaisessa taiteessa ja kulttuurissa’

Uutisen välitti The Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS): linkki.

”Tervetuloa seuraamaan maaliskuun kuukausiesitelmää, jonka pitää Elina Pyy. Hän esittelee tutkimushanketta ”Kivun kuva ja miehen malli: kärsivä miesruumis länsimaisessa taiteessa ja kulttuurissa”.

Aika: torstai 21.3. alkaen klo 16.15
Paikka: Turun yliopiston Arcanumin seminaarisali A355/357.

Voit osallistua myös etänä, ilmoittaudu siinä tapauksessa täällä:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=18169

Tiivistelmä:
Hanke tutkii antiikin kulttuurin jälkivaikutusta myöhempiin tapoihin sanallistaa, kuvata ja esittää kipua länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa. Se tarkastelee, kuinka kreikkalaisen mytologian raadellut ruumiit ja roomalaisten legendojen särkyneet sankarit jättivät jälkensä keskiajan kristillisiin kärsimyksen kuvauksiin, ja kuinka ne osallistuivat uusien, kansallisten ja sosiaalisten identiteettien muodostamiseen modernin ajan Euroopassa. Hanke kiinnittää erityistä huomiota kivun ja maskuliinisuuden väliseen risteävään suhteeseen: se tarkastelee, millaisia muutoksia kärsivän miesruumiin kuvauksessa on tapahtunut vuosisatojen kuluessa, ja mitä tämä kertoo mieheyteen liittyvien ihanteiden ja identiteettien muutoksesta.”