Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) hakee tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Uutisen lähde: linkki.

”Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) hakee tutkijaa määräaikaisen työsuhteeseen ajalle 1.1.2025–31.12.2026 instituutin toimipisteeseen Beirutiin, Libanoniin.

Suomen Lähi-idän instituutti on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta, tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta, järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa ja tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn keskusteluun Suomessa. FIMEn toimialue kattaa koko Lähi-idän. Työskentely FIMEssä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen Lähi-idän tutkimukseen.

Tutkijan työpaikka on suunnattu soveltuvan oppialan suomalaiselle tai Suomessa toimivalle post doc -tutkijalle tai väitöskirjatyön viimeistelyvaiheessa olevalle väitöskirjan tekijälle. Työtehtävät ovat vaativia, ja niiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää rekrytoitavalta aiempaa kokemusta

  • viestinnästä
  • tieteellisestä ja yleistajuisesta julkaisemisesta
  • Lähi-idästä ja toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä
  • kansainvälisten tapahtumien järjestelyistä.

Erinomainen englannin ja vähintään kohtalainen suomen kielen taito ovat välttämättömiä. Jonkin Lähi-idän pääkielen taito katsotaan eduksi. Post doc -tutkijan edellytetään tekevän itsenäistä tutkimusta. Työ Lähi-idässä vaatii oma-aloitteisuutta, ennakkoluulotonta asennetta, joustavuutta ja kärsivällisyyttä. 

Työtehtävät, palkkaus, asuntoetu ja työsuhteen kesto

Työajasta 50 % on oman tutkimuksen tekoa. Toinen 50 % sisältää instituutin hallinnollisia tehtäviä, opetusta, viestintää, kurssien ja tapahtumien järjestämistä sekä muita instituutin johtajan määräämiä tehtäviä.

Post doc -tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 3 190 euroa/kk. Väitöskirjan viimeistelyvaiheessa olevalle tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 2 940 euroa/kk. Lisäksi Beirutissa asumisen kustannuksia voidaan korvata korkeintaan 500 €/kk.

Työsuhde on määräaikainen 1.1.2025–31.12.2026.

Hakemus

Hakemus, johon liitetään motivaatiokirje, ansioluettelo (enintään 4 sivua), julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (tutkimussuunnitelman pituus enintään 5 sivua), pyydetään jättämään verkkolomakkeen kautta 15.5.2024 klo 24 Suomen aikaa mennessä. Pyydämme myös liittämään kahden suosittelijan yhteystiedot. Väitöskirjan tekijöiltä vaaditaan lisäksi ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Haastattelut järjestetään Zoomin välityksellä. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus tekee päätöksen valinnasta kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan.

Tehtävää koskevat kysymykset voi osoittaa instituutin johtaja Susanne Dahlgrenille (etunimi.sukunimi@fime.fi).

Lisää tietoa Suomen Lähi-idän instituutista ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiöstä.”