Haku antiikin Rooman johdantokurssille lokakuussa 2024

Suomen Rooman-instituutti ilmoittaa sivuillaan vuoden 2024 johdantokurssin hausta:

Antiikin Rooman johdantokurssi Suomen Rooman-instituutissa 30.9.–25.10.2024

Suomen Rooman-instituutti järjestää 30.9.–25.10.2024 antiikin Rooman johdantokurssin Roomassa. Kurssi on tarkoitettu perusjohdatukseksi antiikin Rooman historiaan, topografiaan ja materiaaliseen kulttuuriin sekä antiikintutkimuksen eri lähdeaineistoihin ja metodeihin. 

Kurssin ohjelmaan kuuluu tutustuminen Rooman ja sen lähiympäristön tärkeimpiin antiikin ja keskiajan monumentteihin sekä arkeologisiin alueisiin ja museoihin. Lisäksi kurssiin kuuluu luentoja Rooman ja Italian topografiasta, historiasta, epigrafiikasta, esineellisestä kulttuurista, taidehistoriasta ja tutkimusmetodeista. Kokopäiväretkiä tehdään etruskialueille, Ostiaan ja Tivoliin sekä useamman päivän retki Campaniaan. Kurssilaisten tehtäviin kuuluu tehdä kurssin aikana lyhyt kirjallinen työ ja esitellä suullisesti jokin kohde. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Rooman-instituutin johtaja, dos. Ria Berg ja instituutin tutkijalehtori FT Tuomo Nuorluoto.

Kurssi vastaa kymmenen opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omasta yliopistosta. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenkin antiikista ja sen jälkivaikutuksesta ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taidehistoria. Kurssille valittavat opiskelijat saavat matkakuluihin ja elinkustannusten kattamiseen Roomassa 1000 euron stipendin sekä ilmaisen majoituksen kahden hengen huoneissa instituutin väistötiloissa. (Villa Lante on suljettu peruskorjauksen vuoksi 1.9.2023 alkaen.)

Kurssille hakiessa on syytä huomioida, että sen ohjelma on tiivis eikä mahdollista muuta samanaikaista opiskelua tai työntekoa. Kurssiohjelma sisältää paljon kävelyä, eikä näin ollen sovellu liikuntaesteisille. Lämpötila voi olla Roomassa lokakuussa vielä helteinen.

Kurssille haetaan lomakkeella: https://link.webropol.com/s/irf-johdantokurssi2024

Hakuaika päättyy 31.3.2024 klo 23.59, jolloin hakulomake sulkeutuu automaattisesti. Hakemuksia tai liitteitä ei oteta vastaan sähköpostitse.

Lisätietoja: instituutin johtaja Ria Berg (berg[at]irfrome.org)”