On valmis toimimaan ohjaajana väitöskirjoissa tai alemmissa opinnäytetöissä

Ulla Tervahauta

« Takaisin luetteloon Ulla Tervahauta Nimeke ja/tai oppiarvo: TT, dosentti SähköpostiKotisivu Asiantuntemus:TutkijaUskontojen tutkimus ja teologiaOpinnäytetöiden ohjausOn valmis toimimaan ohjaajana väitöskirjoissa tai alemmissa opinnäytetöissäAvainsanat:kreikan kieli ja kirjallisuusuusi testamenttivarhainen kristinusko Päivitetty 4:37 pm, 6 helmikuun, 2024 Julkaisuja Antti Marjanen, Ulla Tervahauta & Ville Vuolanto. Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Helsinki: Suomen Eksegeettinen seura 2020. Apostoliset isät: Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia. Toim. Niko Huttunen, Joona Salminen ja Ulla Tervahauta. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura 2020, toinen painos 2021. Women and Knowledge in Early Christianity. Edited by Ulla Tervahauta, Ivan Miroshnikov, Outi Lehtipuu and Ismo Dunderberg. Supplements to Vigiliae Christianae 144. Leiden: Brill 2017. Ksenofon: Talouden taito. Klassisesta kreikasta suomentanut Ulla Tervahauta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. Muita asiantuntijoita: Lassi Jakola Tuomo-Paavo Salokas Pia Mustonen Juho Wilskman Mika Leinonen Roosa Kallunki

Ulla Tervahauta Read More »

Lassi Jakola

Olen kiinnostunut laaja-alaisesti antiikin Kreikan aatemaailmasta ja sen perinnöstä sekä Kreikan kielestä ja sen historiasta. Minulla on tieteellinen koulutus sekä filosofiassa (VTT) että Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa (FM). Tutkimusalojani ovat antiikin filosofia, erityisesti nk. sofistinen liike, Aristoteles ja filosofisten käsitteiden historia antiikin lähteissä, sekä modernin filosofian puolella Wittgensteinin ja G.H. von Wrightin ajattelu. Elokuusta 2023 lähtien toimin Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajana.

Lassi Jakola Read More »

Anna-Maria Wilskman

Väitöskirjassani tutkin roomalaisia nuoria virkamiehiä ja näiden tapaa hyödyntää materiaalista kulttuuria. Olen opettanut Helsingin yliopistossa antiikin kulttuurin opintokokonaisuudessa useita antiikin materiaalisen kulttuuriin liittyviä kursseja. Opetuksessani hyödynnän Tiedemuseo Liekin kreikkalais-roomalaista esinekokoelmaa ja pyrin myös kehittämään kokoelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa yhdessä Liekin kanssa.

Anna-Maria Wilskman Read More »

Jasmin Lukkari

Teen parhaillaan post doc -tutkimusta vierailevana tutkijana Kölnin yliopiston muinaishistorian laitoksella. Tutkimuksessani keskityn historiallisiin narratiiveihin, kulttuuri-identiteetteihin, ja toiseuden diskursseihin antiikissa. Olen myös kiinnostunut kulttuurisista jatkuvuuksista ja muutoksista pitkän ajan kuluessa erityisesti antiikista keskiajalle.

Jasmin Lukkari Read More »

Laura Nissin

Nykyinen tutkimushankkeeni keskittyy antiikin aistiympäristöjen tutkimukseen. Aistimiseen vaikuttavat biologian ohella erilaiset kulttuuriset tekijät, ja näitä on aistihistoriassa alettu selvittää viime aikoina. Oma työni keskittyy ikävinä koettujen aistimusten tutkimiseen. Yhdistelen tutkimuksessani latinankielistä kirjallisuutta sekä arkeologista aineistoa. Olen myös opetanut latinaa teologeille ja Rooman topografiaa antiikintutkijoille. Etenkin antiikin asuminen ja kaupunkielämä ovat kiinnostukseni sekä asiantuntemukseni keskiössä.

Laura Nissin Read More »

Joonas Vanhala

Olen väitöskirjatutkija ja latinan opettaja. Teen Turun yliopistossa väitöskirjatutkimusta roomalaisista herjauksista ja stereotypioista. Tutkin erityisesti Martialiksen runoja ja Pompejin seinäkirjoituksia. Olen opettanut latinaa vuodesta 2007 alkaen muun muassa Turun ruotsinkielisellä työväenopistolla, Åbo Akademissa ja Katedralskolan i Åbo -lukiossa.

Joonas Vanhala Read More »

Ville Vuolanto

Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (erit. antiikin, varhaiskristillisyyden ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Viime aikojen tutkimuskohteita ovat olleet jatkuvuusstrategiat, toivon historia, orjuus, isovanhemmuus, sekä lasten toimijuus ja kokemukset. Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Työssäni yliopistolla opetan myös klassista ja keskiajan latinaa.

Ville Vuolanto Read More »