Sonja Dahlgren

Sonja Dahlgren

Organisaatio: Helsingin yliopisto

Nimeke ja/tai oppiarvo: FT

Esittely

Olen antiikin kreikan lingvisti, erikoistunut fonologisen variaation kuvaamiseen erityisesti roomalaisaikaisessa egyptinkreikassa (väitös aiheesta 2017). Olen hiljattain aloittanut projektin, jossa tutkin laajemmin koinee-kreikan eri varieteetteja alueellisen kontaktivaikutuksen kannalta; olen yleisesti kiinnostunut kaikkien kreikan aikakausien kielellisestä kehityksestä ja kontaktivariaatiosta.

Tutkin myös kieltenvälisesti fonetiikan ilmiöitä ja äännesymboliikkaa; minulta saa siis erityisesti apua foneettisen ja fonologisen analyysin kanssa, mutta taivun tarvittaessa muuhunkin kielelliseen tutkimukseen.

Tiedeviestinnän kielet: suomi, englanti