Niko Noponen

Niko Noponen

Organisaatio: Kuopion taidelukio Lumit

Nimeke ja/tai oppiarvo: VTT, TM

Esittely

Päätutkimusalojani ovat aristoteelinen hyve-etiikka, moraalipsykologia ja metaetiikka sekä tasavaltalainen politiikan teoria. Viimeksi mainittuun liittyen olen tutkinut kansalaisen käsitettä sekä antiikin kreikkalais-roomalaisen vapausmyssyn symboliikkaa. Olen suomentanut Alasdair MacIntyren aristoteelisen hyve-etiikan modernin klassikkoteoksen After Virtue (1981, Hyveiden jäljillä, Gaudeamus 2004). Päätyönäni opetan filosofiaa Kuopion taidelukio Lumitissa.

Tiedeviestinnän kielet: suomi, englanti

Julkaisuja

Vertaisarvioituja ja muita akateemisia julkaisuja:

”Miten torjua herruutta – itseään määräävien kansalaisten tasavaltalainen vapaus”, teoksessa Itsemääräämisoikeus: Teoriasta käytäntöön, toim. Paul Tiensuu, Maija Aalto-Heinilä ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Vastapaino, Tampere 2023, 51–71, lataa tästä (open access, Vastapaino).

”Vapausmyssy ja tasavaltalaisuus, tai huomioita tonttulakin poliittisesta historiasta”, niin & näin, no. 91, 4/2016, 145–167 (verkko-osio), linkki.

”Hyveet tasavaltalaisen vapauden edellytyksenä”, teoksessa Hyve, toim. Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti ja Ilkka Niiniluoto, Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, Helsingin yliopisto 2014, 351–363.

”Maallistuminen, moraalin muutos ja tuotannollisten käytäntöjen marginalisoituminen: Alasdair MacIntyre työn ja hyveiden yhteydestä”, teoksessa Kristillisyys elämäntapana, toim. Joona Salminen, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki 2014, 152–175.

”Ajattelemmeko luonnostaan aristoteelisesti? Substanssien psykhe ja ”mielen teorian” empiirinen tutkimus”, Ajatus 69, 2012, 121–145.

”Työ aristoteelisena praksiksena”, niin & näin, no. 72, 1/2012, 84–90.

”Alienation, Practices, and Human Nature: Marxist Critique in MacIntyre’s Aristotelian Ethics”, teoksessa Paul Blackledge ja Kelvin Knight (toim.), Virtue and Politics: Alasdair MacIntyre's Revolutionary Aristotelianism, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN), 2011, 97–111.

Hyveiden harjoittaminen: edellytyksen ja esteet, väitöskirja, Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 36, Helsingin yliopisto 2011, linkki [johdanto].

Yleistajuisia julkaisuja:

”Ankkojen kanssa kansalaisyhteiskunnasta luonnontilaan ja takaisin”, niin & näin, no. 104, 1/2020 (verkkoteksti), linkki.

”Onko vappu vain irrallisten perinteiden juhla?”, Antroblogi.fi, 30.4.2020, linkki.