Lassi Jakola

Lassi Jakola

Organisaatio: Suomen Ateenan-instituutti, Helsingin yliopisto

Nimeke ja/tai oppiarvo: VTT, tutkijaopettaja

Esittely

Olen kiinnostunut laaja-alaisesti antiikin Kreikan aatemaailmasta ja sen perinnöstä sekä Kreikan kielestä ja sen historiasta. Minulla on tieteellinen koulutus sekä filosofiassa (VTT) että Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa (FM). Tutkimusalojani ovat antiikin filosofia, erityisesti nk. sofistinen liike, Aristoteles ja filosofisten käsitteiden historia antiikin lähteissä, sekä modernin filosofian puolella Wittgensteinin ja G.H. von Wrightin ajattelu. Elokuusta 2023 lähtien toimin Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajana.

Tiedeviestinnän kielet: suomi, englanti