Jussi Backman

Jussi Backman

Organisaatio: Tampereen yliopisto

Nimeke ja/tai oppiarvo: FT, dosentti, yliopistotutkija

Esittely

Kiinnostukseni yleisenä kohteena on ymmärrys länsimaisen filosofian ja ajattelun nykytilanteesta ja sen historiallisista juurista antiikin filosofian lähtökohdissa sekä tiettyjen modernien avainkäsitteiden ja -ihanteiden (kuten luovuus ja onnellisuus) synnystä ja kehityksestä filosofian, teologian ja poliittisen teorian historiassa.

Profiili PhilPeople-sivustolla.

Tiedeviestinnän kielet: suomi, englanti, ranska, saksa, ruotsi, muinaiskreikka, latina