Jakov Gerchman

Jakov Gerchman

Organisaatio: Helsingin yliopisto

Nimeke ja/tai oppiarvo: FM, väitöskirjatutkija

Esittely

Väitöskirjaprojektissani tutkin kreikankielisten identiteettejä keskibysanttilaisessa (noin 750-1200) Etelä-Italiassa. Pääasiallisena lähderyhmänäni käytän hagiografioita, sillä niiden avulla on mahdollista päästä lähimmäksi tavallisen kansan näkemyksiä.

Yksi erityisistä kiinnostuksen kohteistani ovat ensimmäisenä naishistorioitsijanakin pidetty Anna Komnēnē ja hänen historiateoksensa Aleksias, joita toisin mielelläni enemmän myös suomalaisen yleisön tietoisuuteen. Muuten tunnen laajemminkin keskibysanttilaisen kauden historiaa, johon olen perehtynyt syvällisesti usean vuoden ajan.

Olen filosofian maisteri historian oppiaineesta. Paneutumiseni antiikkiin on alkanut jo viimeistään ollessani yläasteella latinan luokalla. Yliopistosivuaineinani olen suorittanut latinan sekä klassisen kreikan perusopinnot, joista jälkimmäisen koinee-muotoakin olen opiskellut. Kreikan taitojani olen harjaannuttanut lukemalla aktiivisesti bysanttilaista alkuperäislähteistöä. Olen ollut Suomen Ateenan-instituutin Antiikin Kreikan johdantokurssilla syksyllä 2021. Olen Suomen Rooman-instituutin Wihuri-stipendiaatti kaudella 2024-2025.

Tiedeviestinnän kielet: suomi, englanti