Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 1
Laato, Anni Maria
Laato, Anni Maria
TT, FM, dos. systemaattisen teologian vanhempi yliopistonlehtori
Olen toiminut latinan kielen lehtorina Åbo Akademissa 1999-2016 ja sen jälkeen systemaattisen teologian lehtorina. Vastaan Åbo Akademissa latinan kielen sivuaineopinnoista. Kiinnostukseni kohteita ovat mm. varhaiskristillinen teologia, erityisesti uskontojen kohtaaminen, varhaisen kirkon naisteologit, pyhiinvaellus, ekklesiologia sekä raamatuntulkinta. Olen julkaissut käännöksiä latinankielisistä varhaiskristillisistä teksteistä.