Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 7
Huovinen, Harri
Huovinen, Harri
TT, tutkijatohtori

Toimin tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla. Päätyönäni laadin kirkkohistoriallista monografiatutkimusta "The Place of Religious Experience in Patristic Ecclesiology", joka keskittyy neljännen ja viidennen vuosisadan kreikkalaisten ja latinalaisten kirjoittajien käsitysten historialliseen vertailuun.

Kahlos, Maijastina
Kahlos, Maijastina
FT, dosentti

Tutkijana Lissabonin yliopistossa ja dosentti Helsingin yliopistossa. Tutkin uskonnollisia muutoksia Välimeren alueella, kristinuskon varhaisvaiheita ja antiikin ihmisten suhtautumista toisiin kansoihin ja uskontoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on antiikin ja keskiajan rajamaasto, myöhäisantiikki.

Lehtipuu, Outi
Lehtipuu, Outi
TT, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori

Erityisalaani on kristinuskon ensimmäiset vuosisadat. Olen tutkinut Uuden testamentin tekstejä sekä Raamatun ulkopuolisia tekstejä (mm. apokryfiset evankeliumit ja apostolien teot, ns. apostolisten isien kirjoitukset) mm. uskonnonhistoriallisesta, sosiaalihistoriallisesta ja sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.

Tanskanen, Topias
Tanskanen, Topias
TT

Olen Vanhan testamentin eksegetiikan eli selitysopin tohtori. Erityisalaani on varhaisjuutalainen ja -kristillinen Vanhan testamentin reseptiohistoria. Väitöskirjani (2023) tein 2. vs. eKr. kirjoitetusta varhaisjuutalaisesta Riemuvuosien kirjasta, erityisesti siitä, kuinka Ensimmäisen Mooseksen kirjan Jaakob-kertomusta tulkitaan ja käytetään siinä hyväksi. Nyt tutkin Jesajan kirjan tulkintaa ja käyttöä varhaisessa syyriankielisessä kristinuskossa 300- ja 400-luvuilla jKr. (erityisesti Afrahat).

Vuolanto, Ville
Vuolanto, Ville
Dosentti, yliopistonlehtori
Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (erit. antiikin, varhaiskristillisyyden ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Viime aikojen tutkimuskohteita ovat olleet jatkuvuusstrategiat, toivon historia, orjuus, isovanhemmuus, sekä lasten toimijuus ja kokemukset. Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Työssäni yliopistolla opetan myös klassista ja keskiajan latinaa.
Yli-Karjanmaa, Sami
Yli-Karjanmaa, Sami
TT, FM, dosentti

Olen varhaisen juutalaisen ja kristillisen kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa. Erityisalani on juutalainen ja kristillinen platonismi, varsinkin käsitykset sielusta.