Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 2
Mustakallio, Katariina
Mustakallio, Katariina
Dosentti, yliopistonlehtori

Olen tutkinut roomalaista kulttuuria, historiankirjoitusta, uskontoa, sukupuolta, esineellistä kulttuuria ja mm. Ostian kultteja ja suhteita yli Välimeren. Olen pitänyt yliopistokursseja näistä aiheista ja vetänyt tutkijaseminaareja sekä tutkimuskeskus Triviumin kanssa järjestänyt runsaasti konferensseja ja workshoppeja mm. Suomessa ja Italiassa.

Vuolanto, Ville
Vuolanto, Ville
Dosentti, yliopistonlehtori
Päätutkimuskohteeni on esimodernin ajan (erit. antiikin, varhaiskristillisyyden ja varhaiskeskiajan) arkielämä. Viime aikojen tutkimuskohteita ovat olleet jatkuvuusstrategiat, toivon historia, orjuus, isovanhemmuus, sekä lasten toimijuus ja kokemukset. Lisäksi olen tutkimustoiminnassani perehtynyt humanistisen tutkimuksen laadullisiin menetelmiin, sekä Lapin diskursiiviseen rakentu/amiseen. Työssäni yliopistolla opetan myös klassista ja keskiajan latinaa.