Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 3
Kahlos, Maijastina
Kahlos, Maijastina
FT, dosentti

Tutkijana Lissabonin yliopistossa ja dosentti Helsingin yliopistossa. Tutkin uskonnollisia muutoksia Välimeren alueella, kristinuskon varhaisvaiheita ja antiikin ihmisten suhtautumista toisiin kansoihin ja uskontoihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on antiikin ja keskiajan rajamaasto, myöhäisantiikki.

Mustakallio, Katariina
Mustakallio, Katariina
Dosentti, yliopistonlehtori

Olen tutkinut roomalaista kulttuuria, historiankirjoitusta, uskontoa, sukupuolta, esineellistä kulttuuria ja mm. Ostian kultteja ja suhteita yli Välimeren. Olen pitänyt yliopistokursseja näistä aiheista ja vetänyt tutkijaseminaareja sekä tutkimuskeskus Triviumin kanssa järjestänyt runsaasti konferensseja ja workshoppeja mm. Suomessa ja Italiassa.

Salomies, Olli
Salomies, Olli
Professori emeritus (latinan kieli ja Rooman kirjallisuus)