Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 1
Salokas, Tuomo-Paavo
Salokas, Tuomo-Paavo
YTM, FM, väitöskirjatutkija

Olen valmistunut filosofiasta vuonna 2013 ja latinan kielestä 2018. Latinan kielen opinnäytetyöni koskivat Augustinuksen kieliteoriaa ja Ciceron retoriikkaa. Jälkimmäisen innoittamana olen laajentanut tutkimuksiani koko roomalaiseen retoriikkaan. Tällä hetkellä tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani roomalaisen retoriikan oppikirjojen vaikutusta poliittisen teorian muotoutumiseen keskiajalla mutta eritoten Johannes Salisburylaisen (n. 1115–1180) tapauksessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on kielen ja politiikan suhde sekä grammatiikan ja retoriikan jälkivaikutus muihin opinaloihin.