Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 6
Arjava, Antti
Arjava, Antti
FT, dosentti, professori h.c.

Erityisalaani ovat roomalaisen naisen asema, roomalainen oikeus (erityisesti perheoikeus), kreikankieliset papyrukset (erityisesti Jordanian Petrasta löytyneet 500-luvun papyrukset) sekä Rooman valtakunnan hajoaminen myöhäisantiikin aikana ja siirtyminen varhaiskeskiaikaan.

Buchholz, Matias
Buchholz, Matias
FT, dosentti, akatemiatutkija

Tutkimukseni liittyy ensisijaisesti kreikankielisiin dokumentaarisiin papyruksiin. Erityisesti olen tutkinut Jordanian Petrasta ja Egyptin Bubastoksesta löydettyjä hiiltyneitä papyrusarkistoja. Olen myös tutkinut kreikan ja latinan kielten vuorovaikutusta erityisesti oikeuskielen saralla.

Dahlgren, Sonja
Dahlgren, Sonja
FT

Olen antiikin kreikan lingvisti, erikoistunut fonologisen variaation kuvaamiseen erityisesti roomalaisaikaisessa egyptinkreikassa (väitös aiheesta 2017). Olen hiljattain aloittanut projektin, jossa tutkin laajemmin koinee-kreikan eri varieteetteja alueellisen kontaktivaikutuksen kannalta; olen yleisesti kiinnostunut kaikkien kreikan aikakausien kielellisestä kehityksestä ja kontaktivariaatiosta.

Leiwo, Martti
Leiwo, Martti
Klassillisen filologian yliopistonlehtori (eläkkeellä), dosentti

Antiikin monikulttuurisuus, kielten kontaktit ja variaatio ovat lähin tutkimuskohteeni. Lisäksi olen opettanut latinaa ja kreikkaa sekä antiikin kulttuurihistoriaa Helsingin yliopistossa yli 30 vuotta ja toiminut Suomen Ateenan-instituutin johtajana vuosina 2008-2013.

Vierros, Marja
Vierros, Marja
Professori

Tutkimusaiheeni on ensisijaisesti kreikan kielen vaihtelu ja muutos. Työskentelen pääasiassa papyrusmateriaalin kanssa. Olen tehnyt papyrusten kieltä kuvaavaa digitaalista kielioppia (projekti "Digital Grammar of Greek Documentary Papyri" 2018-2023), tutkinut antiikin kirjureita (projekti "Act of the Scribe. Transmitting linguistic knowledge and scribal practices in Graeco-Roman Antiquity" 2015–2019) ja väitellyt kaksikielisistä notaareista hellenistisen ajan Egyptissä (2011).