Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 4
Kallunki, Roosa
Kallunki, Roosa
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on lasten osallistuminen roomalaiseen uskonnonharjoittamiseen. Tutkimus keskittyy erityisesti lapsuuden erityiseen rituaaliseen olemukseen.

Kasso, Tuuli
Kasso, Tuuli
FT, postdoc-tutkija

Monitieteinen kulttuuriperinnön tutkija. Luonnontieteelliset metodit ovat keskeinen osa tutkimustani. Lähimpiä kiinnostuksen kohteitani ovat materiaalitutkimus, antiikin polykromia sekä museokokoelmien kanssa työskentely. Tutkimukseni ohella teen tiedeviestintää mm. näyttelytoiminnan kautta.

Mustakallio, Katariina
Mustakallio, Katariina
Dosentti, yliopistonlehtori

Olen tutkinut roomalaista kulttuuria, historiankirjoitusta, uskontoa, sukupuolta, esineellistä kulttuuria ja mm. Ostian kultteja ja suhteita yli Välimeren. Olen pitänyt yliopistokursseja näistä aiheista ja vetänyt tutkijaseminaareja sekä tutkimuskeskus Triviumin kanssa järjestänyt runsaasti konferensseja ja workshoppeja mm. Suomessa ja Italiassa.

Wilskman, Anna-Maria
Wilskman, Anna-Maria
FM, väitöskirjatutkija
Väitöskirjassani tutkin roomalaisia nuoria virkamiehiä ja näiden tapaa hyödyntää materiaalista kulttuuria. Olen opettanut Helsingin yliopistossa antiikin kulttuurin opintokokonaisuudessa useita antiikin materiaalisen kulttuuriin liittyviä kursseja. Opetuksessani hyödynnän Tiedemuseo Liekin kreikkalais-roomalaista esinekokoelmaa ja pyrin myös kehittämään kokoelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa yhdessä Liekin kanssa.