Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 4
Hella, Anni
Hella, Anni
FT, tutkijatohtori

Olen laajasti kiinnostunut vanhoista ajoista sekä klassisista kielistä. Kulttuurihistorian alan väitöskirjassani tutkin myöhäiskeskiaikaista kirkolliskonsiilia Ferrarassa ja Firenzessä, jonne idän ja lännen kirkkojen edustajat kokoontuivat neuvottelemaan kirkkojen yhdistämisestä. Tarkastelin tutkimuksessani teologis-opillisia keskusteluja ja erityisesti sitä, millainen rooli käsikirjoituksilla niissä oli.

Hänninen, Marja-Leena
Hänninen, Marja-Leena
FT, dosentti

Olen antiikin ja erityisesti Rooman historian tutkija. Tutkimukseni ovat käsitelleet roomalaista uskontoa eri näkökulmista, naisten roolia roomalaisessa yhteiskunnassa ja varsinkin uskonnollisessa elämässä sekä historian käyttöä julkisessa keskustelussa.

Isotalo, Juha
Isotalo, Juha
FM

Kirjoitan väitöskirjaa "Herodotus as a narrator and his subjects revealing their truth of the past". Se on kulttuurihistorian menetelmiä käyttävä tutkimus, joka käsittelee Herodotoksen ja hänen lähteidensä käsitystä menneisyydestä.

Lukkari, Jasmin
Lukkari, Jasmin
FT, apurahatutkija
Teen parhaillaan post doc -tutkimusta vierailevana tutkijana Kölnin yliopiston muinaishistorian laitoksella. Tutkimuksessani keskityn historiallisiin narratiiveihin, kulttuuri-identiteetteihin, ja toiseuden diskursseihin antiikissa. Olen myös kiinnostunut kulttuurisista jatkuvuuksista ja muutoksista pitkän ajan kuluessa erityisesti antiikista keskiajalle.