Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 1
Vierros, Marja
Vierros, Marja
Professori

Tutkimusaiheeni on ensisijaisesti kreikan kielen vaihtelu ja muutos. Työskentelen pääasiassa papyrusmateriaalin kanssa. Olen tehnyt papyrusten kieltä kuvaavaa digitaalista kielioppia (projekti "Digital Grammar of Greek Documentary Papyri" 2018-2023), tutkinut antiikin kirjureita (projekti "Act of the Scribe. Transmitting linguistic knowledge and scribal practices in Graeco-Roman Antiquity" 2015–2019) ja väitellyt kaksikielisistä notaareista hellenistisen ajan Egyptissä (2011).