Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 10
Ferm, Tomi
Ferm, Tomi
TM, FM, väitöskirjatutkija
Olen myöhäisantiikin kristillisen ja ei-kristillisen teologian ja filosofian kehityksestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut väitöskirjatutkija. Käynnissä oleva väitöskirjaprojektini käsittelee Athanasioksen luomisen teologiaa ja kosmologiaa sekä näiden merkitystä hänen käsitykselleen pelastuksesta ja jumalallistumisesta.
Hohti, Paavo
Hohti, Paavo
FT, professori h.c., emeritus

Omimpia tutkimusalojani ovat historiankirjoitus ja retoriikka. Suomentajana olen kääntänyt filosofisia, tieteellisiä ja historiallisia tekstejä.

Leiwo, Martti
Leiwo, Martti
Klassillisen filologian yliopistonlehtori (eläkkeellä), dosentti

Antiikin monikulttuurisuus, kielten kontaktit ja variaatio ovat lähin tutkimuskohteeni. Lisäksi olen opettanut latinaa ja kreikkaa sekä antiikin kulttuurihistoriaa Helsingin yliopistossa yli 30 vuotta ja toiminut Suomen Ateenan-instituutin johtajana vuosina 2008-2013.

Rissanen, Veli-Matti
Rissanen, Veli-Matti
FM

Olen tutkija Turun yliopiston klassillisten kielten oppiaineissa sekä latinankielisen kirjallisuuden suomentaja. Ciceron teosten lisäksi olen suomentanut mm. Turun Akatemian tekstejä. Vastaan lääketieteellisen latinan opetuksesta Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja toimin latinan opettajana myös Turun työväenopistossa. Erityisiä kiinnostuksenkohteitani ovat antiikin kirjeenkirjoitus, Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Sironen, Timo
Sironen, Timo
FT, antiikin kielten ja kulttuurin dosentti

Monitieteinen ja kontekstualisoiva lähestymistapa (kirjalliset, epigrafiset ja arkeologiset lähteet) antiikin Italian kielten ja kulttuurien tutkimuksessa

Vesterinen, Jamie
Vesterinen, Jamie
FM, väitöskirjatutkija
Aloitin väitöskirjatutkimuksen työsuhteessa Helsingin yliopiston Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa v. 2021. Tutkimusaiheeni ovat unikuvaukset antiikin historiankirjoituksessa ja elämäkertakirjallisuudessa.
Vierros, Marja
Vierros, Marja
Professori

Tutkimusaiheeni on ensisijaisesti kreikan kielen vaihtelu ja muutos. Työskentelen pääasiassa papyrusmateriaalin kanssa. Olen tehnyt papyrusten kieltä kuvaavaa digitaalista kielioppia (projekti "Digital Grammar of Greek Documentary Papyri" 2018-2023), tutkinut antiikin kirjureita (projekti "Act of the Scribe. Transmitting linguistic knowledge and scribal practices in Graeco-Roman Antiquity" 2015–2019) ja väitellyt kaksikielisistä notaareista hellenistisen ajan Egyptissä (2011).