Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 5
Karivieri, Arja
Karivieri, Arja
Klassillisen arkeologian dosentti, Antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professori

Tutkimusaiheet: Ateenan topografia, roomalainen arkkitehtuuri ja maalaustaide, Ostian ja Pompejin arkeologia ja historia, kreikkalaiset ja roomalaiset öljylamput, veistostaide, mosaiikit, roomalainen keramiikka, keisari Hadrianuksen kulttuuripolitiikka, varhaiskristillinen kirkkoarkkitehtuuri, myöhäisantiikin kulttuurinmuutos, roomalaisen yhteiskunnan muutosprosessit.

Kasso, Tuuli
Kasso, Tuuli
FT, postdoc-tutkija

Monitieteinen kulttuuriperinnön tutkija. Luonnontieteelliset metodit ovat keskeinen osa tutkimustani. Lähimpiä kiinnostuksen kohteitani ovat materiaalitutkimus, antiikin polykromia sekä museokokoelmien kanssa työskentely. Tutkimukseni ohella teen tiedeviestintää mm. näyttelytoiminnan kautta.

Paukkonen, Nikolai
Paukkonen, Nikolai
Väitöskirjatutkija (FM, TM)

Olen monialainen arkeologian väitöskirjatutkija ja kenttäarkeologi. Teen väitöskirjaa moderneista arkeologian mittausmenetelmistä, kuten fotogrammetriasta ja laserkeilauksesta. Lisäksi olen työskennellyt useissa eri arkeologisissa kenttätyöprojekteissa Kreikassa vuodesta 2017.

Tuori, Kaius
Tuori, Kaius
Professori

Tutkin antiikin oikeus- ja aatehistoriaa, erityisesti roomalaisen oikeuden vaikutusta antiikin maailmassa sekä sen myöhäisvaikutusta. Tämänhetkiset projektini käsittelevät esimerkiksi roomalaisen tasavaltalaisen perinteen tilallisuutta ja sitä, kuinka sen ihanteet näkyivät rakennetussa ympäristössä, sekä roomalaisen oikeuden tutkijoiden vaikutusta 1900-luvun aatehistoriassa.

Wilskman, Anna-Maria
Wilskman, Anna-Maria
FM, väitöskirjatutkija
Väitöskirjassani tutkin roomalaisia nuoria virkamiehiä ja näiden tapaa hyödyntää materiaalista kulttuuria. Olen opettanut Helsingin yliopistossa antiikin kulttuurin opintokokonaisuudessa useita antiikin materiaalisen kulttuuriin liittyviä kursseja. Opetuksessani hyödynnän Tiedemuseo Liekin kreikkalais-roomalaista esinekokoelmaa ja pyrin myös kehittämään kokoelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa yhdessä Liekin kanssa.