Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 2
Korkiakangas, Timo
Korkiakangas, Timo
FT, dosentti, akatemiatutkija

Olen myöhäisantiikin ja keskiajan latinaan sekä erityisesti varhaiskeskiaikaisten asiakirjojen latinaan erikoistunut kielentutkija. Käytän kielentutkimuksen ja filologian perinteisten metodien ohella tietokoneavusteisia ja laskennallisia menetelmiä. Tunnen myös hyvin latinankielistä asiakirjatutkimusta (diplomatiikkaa).

Kupari, Hanna-Mari
Kupari, Hanna-Mari
FM, väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija digitaalisen kielentutkimuksen oppiaineessa Turun yliopistossa. Väitöskirjani keskiössä ovat myöhäiskeskiajalla tuotetut latinankieliset Vatikaanin penitentiariaattiasiakirjat. Käytän laskennallisia menetelmiä latinan kieliopin tutkimuksessa.