Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 5
Backman, Jussi
Backman, Jussi
FT, dosentti, yliopistotutkija

Kiinnostukseni yleisenä kohteena on ymmärrys länsimaisen filosofian ja ajattelun nykytilanteesta ja sen historiallisista juurista antiikin filosofian lähtökohdissa sekä tiettyjen modernien avainkäsitteiden ja -ihanteiden (kuten luovuus ja onnellisuus) synnystä ja kehityksestä filosofian, teologian ja poliittisen teorian historiassa.

Lipsanen, Katariina
Lipsanen, Katariina
YTM, Väitöskirjatutkija

Kiinnostukseni kohteena ovat filosofisten käsitteiden historiat, niiden synty ja historialliset muutokset. Nykyinen tutkimusprojektini käsittelee intuition käsitettä, jonka juuret löytyvät antiikin filosofiasta.

Perälä, Mika
Perälä, Mika
FT, dosentti

Minulla on filosofin ja klassillisen filologin koulutus. Olen erikoistunut antiikin filosofiaan, erityisesti Aristoteleen ajatteluun, mutta olen julkaissut myös muista antiikin filosofeista ja opettanut erilaisia kursseja antiikin ja keskiajan filosofiasta.