Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 8
Gerchman, Jakov
Gerchman, Jakov
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjaprojektissani tutkin kreikankielisten identiteettejä keskibysanttilaisessa (noin 750-1200) Etelä-Italiassa. Pääasiallisena lähderyhmänäni käytän hagiografioita, sillä niiden avulla on mahdollista päästä lähimmäksi tavallisen kansan näkemyksiä.

Hella, Anni
Hella, Anni
FT, tutkijatohtori

Olen laajasti kiinnostunut vanhoista ajoista sekä klassisista kielistä. Kulttuurihistorian alan väitöskirjassani tutkin myöhäiskeskiaikaista kirkolliskonsiilia Ferrarassa ja Firenzessä, jonne idän ja lännen kirkkojen edustajat kokoontuivat neuvottelemaan kirkkojen yhdistämisestä. Tarkastelin tutkimuksessani teologis-opillisia keskusteluja ja erityisesti sitä, millainen rooli käsikirjoituksilla niissä oli.

Nivala, Asko
Nivala, Asko
FT, dosentti

Tutkimusalueeseeni kuuluu 1800-luvun romantiikan aikakausi Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjatyöni käsitteli kulta-ajan ja Jumalan valtakunnan teemaa Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Julkaisin väitöskirjaani perustuvan monografian The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel's Philosophy of History (New York: Routledge 2017).

Salokas, Tuomo-Paavo
Salokas, Tuomo-Paavo
YTM, FM, väitöskirjatutkija

Olen valmistunut filosofiasta vuonna 2013 ja latinan kielestä 2018. Latinan kielen opinnäytetyöni koskivat Augustinuksen kieliteoriaa ja Ciceron retoriikkaa. Jälkimmäisen innoittamana olen laajentanut tutkimuksiani koko roomalaiseen retoriikkaan. Tällä hetkellä tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani roomalaisen retoriikan oppikirjojen vaikutusta poliittisen teorian muotoutumiseen keskiajalla mutta eritoten Johannes Salisburylaisen (n. 1115–1180) tapauksessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on kielen ja politiikan suhde sekä grammatiikan ja retoriikan jälkivaikutus muihin opinaloihin.

Tuori, Kaius
Tuori, Kaius
Professori

Tutkin antiikin oikeus- ja aatehistoriaa, erityisesti roomalaisen oikeuden vaikutusta antiikin maailmassa sekä sen myöhäisvaikutusta. Tämänhetkiset projektini käsittelevät esimerkiksi roomalaisen tasavaltalaisen perinteen tilallisuutta ja sitä, kuinka sen ihanteet näkyivät rakennetussa ympäristössä, sekä roomalaisen oikeuden tutkijoiden vaikutusta 1900-luvun aatehistoriassa.

Vesa, Minna
Vesa, Minna
FM/KTM, väitöskirjatutkija

Olen erikoistunut keskiajan latinaan, uuslatinaan sekä antiikin jälkivaikutukseen Itämeren alueella, ja kiinnostukseni kohdistuu erityisesti varhaismoderniin yliopistoon, oppineiden verkostoihin ja latinankieliseen kirjeretoriikkaan. Tällä hetkellä teen Helsingin yliopistossa väitöskirjaa avioliitosta ja perheestä Turun akatemian piirissä vuosina 1640–1713.

Wilskman, Anna-Maria
Wilskman, Anna-Maria
FM, väitöskirjatutkija
Väitöskirjassani tutkin roomalaisia nuoria virkamiehiä ja näiden tapaa hyödyntää materiaalista kulttuuria. Olen opettanut Helsingin yliopistossa antiikin kulttuurin opintokokonaisuudessa useita antiikin materiaalisen kulttuuriin liittyviä kursseja. Opetuksessani hyödynnän Tiedemuseo Liekin kreikkalais-roomalaista esinekokoelmaa ja pyrin myös kehittämään kokoelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa yhdessä Liekin kanssa.
Wilskman, Juho
Wilskman, Juho
FT

Väitellyt joulukuussa 2021 väitöskirjalla Comparing Military Cultures: Warfare in the Aegean region from the Fourth Crusade to the Early Fifteenth. Erikoistunut erityisesti Bysanttiin sekä sotahistoriaan ja tätä kautta omaa asiantuntemusta myös antiikkiin.