Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin kootaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua säännöllisesti myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 78
Page: 1 2 3 8
Aho, Laura
Aho, Laura
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjani käsittelee sitä, miten uskonnollisiin dedikaatioihin liittyneissä piirtokirjoituksissa ilmaistiin syytä kyseisen dedikaation tekemiselle. Olen kiinnostunut piirtokirjoituksista, niiden valmistus- ja kirjoitusprosessista sekä kielestä - erityisesti yksityisissä uskonnollisissa konteksteissa - antiikin uskonnollisesta mentaliteettista ja uskonnon harjoittamisesta.

Alstola, Tero
Alstola, Tero
PhD, yliopistotutkija

Tutkin muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureita ensimmäisellä vuosituhannella eaa. Olen erikoistunut tavallisen kansan ja vähemmistöjen sosiaalihistoriaan sekä digitaalisten menetelmien käyttöön historian- ja kielentutkimuksessa. Minua kiinnostavat erityisesti maahanmuuttajien ja maaseutuväestön elämä babylonialaisessa yhteiskunnassa, verkostoanalyysin käyttö historiantutkimuksessa ja sanaston tutkimus kieliteknologian avulla.

Arjava, Antti
Arjava, Antti
FT, dosentti, professori h.c.

Erityisalaani ovat roomalaisen naisen asema, roomalainen oikeus (erityisesti perheoikeus), kreikankieliset papyrukset (erityisesti Jordanian Petrasta löytyneet 500-luvun papyrukset) sekä Rooman valtakunnan hajoaminen myöhäisantiikin aikana ja siirtyminen varhaiskeskiaikaan.

Backman, Jussi
Backman, Jussi
FT, dosentti, yliopistotutkija

Kiinnostukseni yleisenä kohteena on ymmärrys länsimaisen filosofian ja ajattelun nykytilanteesta ja sen historiallisista juurista antiikin filosofian lähtökohdissa sekä tiettyjen modernien avainkäsitteiden ja -ihanteiden (kuten luovuus ja onnellisuus) synnystä ja kehityksestä filosofian, teologian ja poliittisen teorian historiassa.

Bonnie, Rick
Bonnie, Rick
University Lecturer in Museology, Docent in Archaeology

I am University Lecturer in Museology in the Department of Cultures at the University of Helsinki, where I teach on museum history, collection work, and community engagement, among other things. My research interests include museum and heritage ethics, object biographies, decolonisation and provenance issues, museum collection histories, and sensory archaeology.

Buchholz, Matias
Buchholz, Matias
FT, dosentti, akatemiatutkija

Tutkimukseni liittyy ensisijaisesti kreikankielisiin dokumentaarisiin papyruksiin. Erityisesti olen tutkinut Jordanian Petrasta ja Egyptin Bubastoksesta löydettyjä hiiltyneitä papyrusarkistoja. Olen myös tutkinut kreikan ja latinan kielten vuorovaikutusta erityisesti oikeuskielen saralla.

Dahlgren, Sonja
Dahlgren, Sonja
FT

Olen antiikin kreikan lingvisti, erikoistunut fonologisen variaation kuvaamiseen erityisesti roomalaisaikaisessa egyptinkreikassa (väitös aiheesta 2017). Olen hiljattain aloittanut projektin, jossa tutkin laajemmin koinee-kreikan eri varieteetteja alueellisen kontaktivaikutuksen kannalta; olen yleisesti kiinnostunut kaikkien kreikan aikakausien kielellisestä kehityksestä ja kontaktivariaatiosta.

Ferm, Tomi
Ferm, Tomi
TM, FM, väitöskirjatutkija
Olen myöhäisantiikin kristillisen ja ei-kristillisen teologian ja filosofian kehityksestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut väitöskirjatutkija. Käynnissä oleva väitöskirjaprojektini käsittelee Athanasioksen luomisen teologiaa ja kosmologiaa sekä näiden merkitystä hänen käsitykselleen pelastuksesta ja jumalallistumisesta.
Gerchman, Jakov
Gerchman, Jakov
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjaprojektissani tutkin kreikankielisten identiteettejä keskibysanttilaisessa (noin 750-1200) Etelä-Italiassa. Pääasiallisena lähderyhmänäni käytän hagiografioita, sillä niiden avulla on mahdollista päästä lähimmäksi tavallisen kansan näkemyksiä.

Hakanen, Ville
Hakanen, Ville
FT, postdoc-tutkija

Tutkin parhaillaan antiikin taiteen vaikutusta ihmiskuvaan Suomessa ja Pohjoismaissa 1700-luvun lopulta alkaen. Väitöskirjassani tutkin antiikin Rooman eroottista mytologista taidetta ja sen aikalaiskatsojien näkökulmia osana sukupuolen ja minuuden normeja. Opetan taidehistoriaa laaja-alaisesti.

Page: 1 2 3 8