Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin kootaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua säännöllisesti myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 32
Page: 1 2 3 4
Aho, Laura
Aho, Laura
FM, väitöskirjatutkija

Väitöskirjani käsittelee sitä, miten uskonnollisiin dedikaatioihin liittyneissä piirtokirjoituksissa ilmaistiin syytä kyseisen dedikaation tekemiselle. Olen kiinnostunut piirtokirjoituksista, niiden valmistus- ja kirjoitusprosessista sekä kielestä - erityisesti yksityisissä uskonnollisissa konteksteissa - antiikin uskonnollisesta mentaliteettista ja uskonnon harjoittamisesta.

Buchholz, Matias
Buchholz, Matias
FT, dosentti, akatemiatutkija

Tutkimukseni liittyy ensisijaisesti kreikankielisiin dokumentaarisiin papyruksiin. Erityisesti olen tutkinut Jordanian Petrasta ja Egyptin Bubastoksesta löydettyjä hiiltyneitä papyrusarkistoja. Olen myös tutkinut kreikan ja latinan kielten vuorovaikutusta erityisesti oikeuskielen saralla.

Hohti, Paavo
Hohti, Paavo
FT, professori h.c., emeritus

Omimpia tutkimusalojani ovat historiankirjoitus ja retoriikka. Suomentajana olen kääntänyt filosofisia, tieteellisiä ja historiallisia tekstejä.

Kallela, Maija-Leena
Kallela, Maija-Leena
FM, lehtori, kääntäjä
Olen nykyisin lähinnä latinankielisen proosan ja runouden kääntäjä. Olen tehnyt pitkän työuran latinan ja englannin kielen lehtorina lukiossa, latinan tuntiopettajana Tampereen yliopistossa sekä latinan ja englannin oppikirjojen laatijana. Eläkeaikanani olen suomentanut (tavallisimmmin työparin kanssa) latinankielistä historiallista proosaa (Livius), näytelmärunoutta (Seneca), epiikkaa (Petrarca) sekä toimittanut ja hienovaraisesti uudistanut Päivö ja Teivas Oksalan suomentaman Vergiliuksen Georgican. Olen myös kääntänyt jonkin verran suomalaista runoutta latinaksi.
Kaltio, Outi
Kaltio, Outi
FT, latinan yliopisto-opettaja

Latinan kielen yliopisto-opettaja ja tutkija. Erikoisalaani on tekstihistoria, tekstieditointi ja keskiajan lääketiede.

Korkiakangas, Timo
Korkiakangas, Timo
FT, dosentti, akatemiatutkija

Olen myöhäisantiikin ja keskiajan latinaan sekä erityisesti varhaiskeskiaikaisten asiakirjojen latinaan erikoistunut kielentutkija. Käytän kielentutkimuksen ja filologian perinteisten metodien ohella tietokoneavusteisia ja laskennallisia menetelmiä. Tunnen myös hyvin latinankielistä asiakirjatutkimusta (diplomatiikkaa).

Kupari, Hanna-Mari
Kupari, Hanna-Mari
FM, väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija digitaalisen kielentutkimuksen oppiaineessa Turun yliopistossa. Väitöskirjani keskiössä ovat myöhäiskeskiajalla tuotetut latinankieliset Vatikaanin penitentiariaattiasiakirjat. Käytän laskennallisia menetelmiä latinan kieliopin tutkimuksessa.

Page: 1 2 3 4