Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 14
Page: 1 2
Ferm, Tomi
Ferm, Tomi
TM, FM, väitöskirjatutkija
Olen myöhäisantiikin kristillisen ja ei-kristillisen teologian ja filosofian kehityksestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut väitöskirjatutkija. Käynnissä oleva väitöskirjaprojektini käsittelee Athanasioksen luomisen teologiaa ja kosmologiaa sekä näiden merkitystä hänen käsitykselleen pelastuksesta ja jumalallistumisesta.
Hohti, Paavo
Hohti, Paavo
FT, professori h.c., emeritus

Omimpia tutkimusalojani ovat historiankirjoitus ja retoriikka. Suomentajana olen kääntänyt filosofisia, tieteellisiä ja historiallisia tekstejä.

Jakola, Lassi
Jakola, Lassi
VTT, tutkijaopettaja
Olen kiinnostunut laaja-alaisesti antiikin Kreikan aatemaailmasta ja sen perinnöstä sekä Kreikan kielestä ja sen historiasta. Minulla on tieteellinen koulutus sekä filosofiassa (VTT) että Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa (FM). Tutkimusalojani ovat antiikin filosofia, erityisesti nk. sofistinen liike, Aristoteles ja filosofisten käsitteiden historia antiikin lähteissä, sekä modernin filosofian puolella Wittgensteinin ja G.H. von Wrightin ajattelu. Elokuusta 2023 lähtien toimin Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajana.
Kovanen, Kimmo
Kovanen, Kimmo
FM, väitöskirjatutkija
Väitöskirjani käsittelee antiikin Kreikan musiikissa käytettyjen säveljärjestelmien alkuperää ja kehitystä.
Lampinen, Antti
Lampinen, Antti
FT, dosentti
Olen antiikin historian ja kirjallisuuden tutkija, jonka kiinnostus kohdistuu etenkin antiikin historiankirjoitukseen ja etnografiseen kirjoittamiseen, kulttuurikontakteihin ja stereotyyppeihin antiikin ajattelussa, antiikin maailmankuvien rakentumiseen ja niiden jälkivaikutukseen, sekä hellenistisen ja roomalaisajan historiaan.
Lukkari, Jasmin
Lukkari, Jasmin
FT, apurahatutkija
Teen parhaillaan post doc -tutkimusta vierailevana tutkijana Kölnin yliopiston muinaishistorian laitoksella. Tutkimuksessani keskityn historiallisiin narratiiveihin, kulttuuri-identiteetteihin, ja toiseuden diskursseihin antiikissa. Olen myös kiinnostunut kulttuurisista jatkuvuuksista ja muutoksista pitkän ajan kuluessa erityisesti antiikista keskiajalle.
Nivala, Asko
Nivala, Asko
FT, dosentti

Tutkimusalueeseeni kuuluu 1800-luvun romantiikan aikakausi Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjatyöni käsitteli kulta-ajan ja Jumalan valtakunnan teemaa Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Julkaisin väitöskirjaani perustuvan monografian The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel's Philosophy of History (New York: Routledge 2017).

Seppälä, Serafim
Seppälä, Serafim
FT, systemaattisen teologian ja patristiikan professori

Tutkimusalueet ja kiinnostuksen kohteet: varhainen syyriankielinen teologia; elämänfilosofiset kysymykset varhaiskristillisessä kirjallisuudessa; kreikan- ja syyriankielinen askeettinen kirjallisuus ja mystiikan teologia (300-600); bysanttilainen estetiikka; bysanttilainen mariologia; angelologia; Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa; islamin ja kristinuskon kohtaaminen Lähi-idässä (600-800); juutalainen post-holocaust -teologia; keskiajan juutalainen angelologia; Armenian kansanmurhan kulttuurillinen perintö.

Page: 1 2