Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin tullaan kokoamaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 10
Hohti, Paavo
Hohti, Paavo
FT, professori h.c., emeritus

Omimpia tutkimusalojani ovat historiankirjoitus ja retoriikka. Suomentajana olen kääntänyt filosofisia, tieteellisiä ja historiallisia tekstejä.

Kallela, Maija-Leena
Kallela, Maija-Leena
FM, lehtori, kääntäjä
Olen nykyisin lähinnä latinankielisen proosan ja runouden kääntäjä. Olen tehnyt pitkän työuran latinan ja englannin kielen lehtorina lukiossa, latinan tuntiopettajana Tampereen yliopistossa sekä latinan ja englannin oppikirjojen laatijana. Eläkeaikanani olen suomentanut (tavallisimmmin työparin kanssa) latinankielistä historiallista proosaa (Livius), näytelmärunoutta (Seneca), epiikkaa (Petrarca) sekä toimittanut ja hienovaraisesti uudistanut Päivö ja Teivas Oksalan suomentaman Vergiliuksen Georgican. Olen myös kääntänyt jonkin verran suomalaista runoutta latinaksi.
Kaski, Liisa
Kaski, Liisa
FM, väitöskirjatutkija

Tutkin eläimen käsitteen syntyä kreikassa. Olen kiinnostunut kirjoitustaidon vaikutuksista kieleen ja ajatteluun sekä perityistä tavoistamme kielellistää ihmisen suhdetta eläimyyteen, muihin eläimiin ja elämismaailmaansa. Kirjoitan tietokirjoja ja suomennan kreikkalaista runoutta ja filosofiaa.

Oikarinen, Antti T.
Oikarinen, Antti T.
FM, vapaa kääntäjä
Latinisti ja suomentaja. Olen suomentanut yksin ja kollegan kanssa antiikin filosofiaa, historiaa ja näytelmiä Cicerolta, Senecalta ja Valerius Maximukselta, uudelta ajalta löytyy Grotius-suomennos.
Rissanen, Veli-Matti
Rissanen, Veli-Matti
FM

Olen tutkija Turun yliopiston klassillisten kielten oppiaineissa sekä latinankielisen kirjallisuuden suomentaja. Ciceron teosten lisäksi olen suomentanut mm. Turun Akatemian tekstejä. Vastaan lääketieteellisen latinan opetuksesta Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja toimin latinan opettajana myös Turun työväenopistossa. Erityisiä kiinnostuksenkohteitani ovat antiikin kirjeenkirjoitus, Ciceron kirjeet ja filosofiset teokset sekä Ciceron jälkivaikutus.

Seppälä, Serafim
Seppälä, Serafim
FT, systemaattisen teologian ja patristiikan professori

Tutkimusalueet ja kiinnostuksen kohteet: varhainen syyriankielinen teologia; elämänfilosofiset kysymykset varhaiskristillisessä kirjallisuudessa; kreikan- ja syyriankielinen askeettinen kirjallisuus ja mystiikan teologia (300-600); bysanttilainen estetiikka; bysanttilainen mariologia; angelologia; Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa; islamin ja kristinuskon kohtaaminen Lähi-idässä (600-800); juutalainen post-holocaust -teologia; keskiajan juutalainen angelologia; Armenian kansanmurhan kulttuurillinen perintö.

Sironen, Timo
Sironen, Timo
FT, antiikin kielten ja kulttuurin dosentti

Monitieteinen ja kontekstualisoiva lähestymistapa (kirjalliset, epigrafiset ja arkeologiset lähteet) antiikin Italian kielten ja kulttuurien tutkimuksessa

Tanskanen, Topias
Tanskanen, Topias
TT

Olen Vanhan testamentin eksegetiikan eli selitysopin tohtori. Erityisalaani on varhaisjuutalainen ja -kristillinen Vanhan testamentin reseptiohistoria. Väitöskirjani (2023) tein 2. vs. eKr. kirjoitetusta varhaisjuutalaisesta Riemuvuosien kirjasta, erityisesti siitä, kuinka Ensimmäisen Mooseksen kirjan Jaakob-kertomusta tulkitaan ja käytetään siinä hyväksi. Nyt tutkin Jesajan kirjan tulkintaa ja käyttöä varhaisessa syyriankielisessä kristinuskossa 300- ja 400-luvuilla jKr. (erityisesti Afrahat).