Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin kootaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua säännöllisesti myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 8
Alstola, Tero
Alstola, Tero
PhD, yliopistotutkija

Tutkin muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureita ensimmäisellä vuosituhannella eaa. Olen erikoistunut tavallisen kansan ja vähemmistöjen sosiaalihistoriaan sekä digitaalisten menetelmien käyttöön historian- ja kielentutkimuksessa. Minua kiinnostavat erityisesti maahanmuuttajien ja maaseutuväestön elämä babylonialaisessa yhteiskunnassa, verkostoanalyysin käyttö historiantutkimuksessa ja sanaston tutkimus kieliteknologian avulla.

Korkiakangas, Timo
Korkiakangas, Timo
FT, dosentti, akatemiatutkija

Olen myöhäisantiikin ja keskiajan latinaan sekä erityisesti varhaiskeskiaikaisten asiakirjojen latinaan erikoistunut kielentutkija. Käytän kielentutkimuksen ja filologian perinteisten metodien ohella tietokoneavusteisia ja laskennallisia menetelmiä. Tunnen myös hyvin latinankielistä asiakirjatutkimusta (diplomatiikkaa).

Kupari, Hanna-Mari
Kupari, Hanna-Mari
FM, väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija digitaalisen kielentutkimuksen oppiaineessa Turun yliopistossa. Väitöskirjani keskiössä ovat myöhäiskeskiajalla tuotetut latinankieliset Vatikaanin penitentiariaattiasiakirjat. Käytän laskennallisia menetelmiä latinan kieliopin tutkimuksessa.

Nivala, Asko
Nivala, Asko
FT, dosentti

Tutkimusalueeseeni kuuluu 1800-luvun romantiikan aikakausi Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjatyöni käsitteli kulta-ajan ja Jumalan valtakunnan teemaa Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Julkaisin väitöskirjaani perustuvan monografian The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel's Philosophy of History (New York: Routledge 2017).

Paukkonen, Nikolai
Paukkonen, Nikolai
Väitöskirjatutkija (FM, TM)

Olen monialainen arkeologian väitöskirjatutkija ja kenttäarkeologi. Teen väitöskirjaa moderneista arkeologian mittausmenetelmistä, kuten fotogrammetriasta ja laserkeilauksesta. Lisäksi olen työskennellyt useissa eri arkeologisissa kenttätyöprojekteissa Kreikassa vuodesta 2017.

Simelius, Samuli
Simelius, Samuli
FT

Olen tutkinut roomalaista asumista ja kaupunkeja sekä niiden jälkivaikutusta. Tämän lisäksi erikoisalaani ovat antiikin puutarhat. Olen myös erikoistunut laskennallisten menetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen.

Vierros, Marja
Vierros, Marja
Professori

Tutkimusaiheeni on ensisijaisesti kreikan kielen vaihtelu ja muutos. Työskentelen pääasiassa papyrusmateriaalin kanssa. Olen tehnyt papyrusten kieltä kuvaavaa digitaalista kielioppia (projekti "Digital Grammar of Greek Documentary Papyri" 2018-2023), tutkinut antiikin kirjureita (projekti "Act of the Scribe. Transmitting linguistic knowledge and scribal practices in Graeco-Roman Antiquity" 2015–2019) ja väitellyt kaksikielisistä notaareista hellenistisen ajan Egyptissä (2011).