Asiantuntijapankki

Asiantuntijapankkiin kootaan suomalaisten tai Suomessa toimivien antiikin asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, kääntäjien, ja opettajien esittelyjä ja yhteystietoja. Asiantuntijapankin tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen antiikin asiantuntijat, antiikista kiinnostuneet opiskelijat ja aloittelevat väitöskirjatutkijat ja median edustajat. Antiikin asiantuntijoita, jotka haluavat tietonsa asiantuntijapankkiin, pyydetään itse ilmoittamaan omat tietonsa tällä lomakkeella. Levitämme kutsua säännöllisesti myös sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Löytyneitä asiantuntijoita: 11
Page: 1 2
Bonnie, Rick
Bonnie, Rick
University Lecturer in Museology, Docent in Archaeology

I am University Lecturer in Museology in the Department of Cultures at the University of Helsinki, where I teach on museum history, collection work, and community engagement, among other things. My research interests include museum and heritage ethics, object biographies, decolonisation and provenance issues, museum collection histories, and sensory archaeology.

Hakanen, Ville
Hakanen, Ville
FT, postdoc-tutkija

Tutkin parhaillaan antiikin taiteen vaikutusta ihmiskuvaan Suomessa ja Pohjoismaissa 1700-luvun lopulta alkaen. Väitöskirjassani tutkin antiikin Rooman eroottista mytologista taidetta ja sen aikalaiskatsojien näkökulmia osana sukupuolen ja minuuden normeja. Opetan taidehistoriaa laaja-alaisesti.

Karivieri, Arja
Karivieri, Arja
Klassillisen arkeologian dosentti, Antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professori

Tutkimusaiheet: Ateenan topografia, roomalainen arkkitehtuuri ja maalaustaide, Ostian ja Pompejin arkeologia ja historia, kreikkalaiset ja roomalaiset öljylamput, veistostaide, mosaiikit, roomalainen keramiikka, keisari Hadrianuksen kulttuuripolitiikka, varhaiskristillinen kirkkoarkkitehtuuri, myöhäisantiikin kulttuurinmuutos, roomalaisen yhteiskunnan muutosprosessit.

Kasso, Tuuli
Kasso, Tuuli
FT, postdoc-tutkija

Monitieteinen kulttuuriperinnön tutkija. Luonnontieteelliset metodit ovat keskeinen osa tutkimustani. Lähimpiä kiinnostuksen kohteitani ovat materiaalitutkimus, antiikin polykromia sekä museokokoelmien kanssa työskentely. Tutkimukseni ohella teen tiedeviestintää mm. näyttelytoiminnan kautta.

Lipkin, Sanna
Lipkin, Sanna
FT, tekstiiliarkeologian dosentti, yliopistotutkija

Kiinnostukseni kohteena ovat lapsuuden arkeologia sekä vaatetus. Väitöstutkimuksessani (2010) perehdyin tekstiilien valmistukseen Tyrrenan meren puoleisessa Keski-Italiassa aina pronssikauden lopulta tasavalta-ajalle.

Mustonen, Pia
Mustonen, Pia
FM, väitöskirjatutkija

Olen koulutukseltani filosofian maisteri (taidehistoria ja historia); lisäksi olen suorittanut HuK-tutkinnon pääaineena latinan kieli ja Rooman kirjallisuus. Olen parhaillaan viimeistelemässä väitöskirjatutkimusta Tampereen yliopistossa otsikolla 'Religious roles of imperial women during the Julio-Claudian and Flavian dynasties'.

Nissin, Laura
Nissin, Laura
FT, apurahatutkija
Nykyinen tutkimushankkeeni keskittyy antiikin aistiympäristöjen tutkimukseen. Aistimiseen vaikuttavat biologian ohella erilaiset kulttuuriset tekijät, ja näitä on aistihistoriassa alettu selvittää viime aikoina. Oma työni keskittyy ikävinä koettujen aistimusten tutkimiseen. Yhdistelen tutkimuksessani latinankielistä kirjallisuutta sekä arkeologista aineistoa. Olen myös opetanut latinaa teologeille ja Rooman topografiaa antiikintutkijoille. Etenkin antiikin asuminen ja kaupunkielämä ovat kiinnostukseni sekä asiantuntemukseni keskiössä.
Paukkonen, Nikolai
Paukkonen, Nikolai
Väitöskirjatutkija (FM, TM)

Olen monialainen arkeologian väitöskirjatutkija ja kenttäarkeologi. Teen väitöskirjaa moderneista arkeologian mittausmenetelmistä, kuten fotogrammetriasta ja laserkeilauksesta. Lisäksi olen työskennellyt useissa eri arkeologisissa kenttätyöprojekteissa Kreikassa vuodesta 2017.

Simelius, Samuli
Simelius, Samuli
FT

Olen tutkinut roomalaista asumista ja kaupunkeja sekä niiden jälkivaikutusta. Tämän lisäksi erikoisalaani ovat antiikin puutarhat. Olen myös erikoistunut laskennallisten menetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen.

Sironen, Timo
Sironen, Timo
FT, antiikin kielten ja kulttuurin dosentti

Monitieteinen ja kontekstualisoiva lähestymistapa (kirjalliset, epigrafiset ja arkeologiset lähteet) antiikin Italian kielten ja kulttuurien tutkimuksessa

Page: 1 2