Artikkelipyyntö: Erikoisnumero ”Antiikki ja sen jälkivaikutus” historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja Faravidissa

Antiikin maailmaa käsittelevä erikoisnumero kattaa ajallisesti Kreikan arkaaisen, klassisen ja hellenistisen kauden sekä Rooman tasavallan, keisariajan ja myöhäisantiikin. Artikkeli voi käsitellä epigrafiikkaa, papyrologiaa, numismatiikkaa, klassillista filologiaa, kirjallisuutta, taidehistoriaa tai klassista arkeologiaa. Voit lähestyä antiikkia esimerkiksi sosiaalihistorian, sotahistorian, aatehistorian, talouden tai uskonnon näkökulmasta. Koska erikoisnumero kattaa myös antiikin jälkivaikutuksen, artikkelisi voi käsitellä sitä, miten antiikin historiaa tai myyttejä on käytetty myöhempinä aikakausina. Tällöin lähdeaineistona voidaan hyödyntää vaikkapa 1900–2000-luvun elokuvia, tv-sarjoja, videopelejä tai lauluntekstejä. On toivottavaa, että antiikin maailmaa ja sen jälkivaikutusta lähestytään poikkitieteellisestä näkökulmasta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sekä kirjallisen että kuvallisen lähdeaineiston analysointia.

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan erikoisnumeroon, lähetä artikkelin abstrakti sähköpostilla (jaakkojuhani.peltonen@tuni.fi sekä jussi.2.rantala@tuni.fi) viimeistään 29.2.2024. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Teemanumeroon valitut valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään Faravidin toimitukselle (vierailevina toimittajina FT Jaakkojuhani Peltonen ja FT Jussi Rantala Tampereen yliopistosta) Open Journals Systems -alustan kautta (https://faravid.journal.fi/; yhteydenotot ongelmatilanteissa: maria.julku@oulu.fi) viimeistään 30.9.2024. Käsikirjoitusten arviointiprosessi viedään läpi syksyn 2024 aikana, ja numero ilmestyy keväällä 2025.

Erikoisnumeron julkaisukielet ovat suomi ja englanti. Kaikista artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi. Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.

Call for papers

Antiquity and its Reception (Special Issue)

Faravid – Journal for Historical and Archaeological Studies

The special issue covers the archaic, classical, and Hellenistic periods of Greece, as well as the Roman Republic, the Imperial period and late antiquity. The article can cover epigraphy, papyrology, numismatics, classical philology, literature, art history, or classical archaeology. You can approach antiquity from the perspective of social history, military history, history of ideas, economics, or religion, for example. Since the special issue also covers the reception of antiquity, your article can deal with how ancient history or myths have been used in later eras. In this case, films, TV series, video games or song lyrics from the 1900s and 2000s can be used as source material. An interdisciplinary approach to the topic is desirable, which may mean, for example, the analysis of both written and visual source material.

If you are interested in writing for a special issue, please send the abstract of the article by e-mail (jaakkojuhani.peltonen@tuni.fi and jussi.2.rantala@tuni.fi) no later than 29 February 2024. The abstract can be submitted in either Finnish or English. Completed article manuscripts intended for the theme issue should be submitted to Faravid’s editorial office (guest editors are Jaakkojuhani Peltonen, PhD, and Jussi Rantala, PhD, University of Tampere) through the Open Journals Systems platform (https://faravid.journal.fi/; contact in case of problems: maria.julku@oulu.fi) no later than 30 September 2024. The manuscript evaluation process will be completed during autumn 2024 and the special issue will be published in spring 2025.

Manuscripts intended for the special issue may be written in Finnish or English. All manuscripts must include a summary in English not over one page in length. For further information, please see https://faravid.journal.fi/.

Lisätietoja:
Jaakkojuhani Peltonen jaakkojuhani.peltonen@tuni.fi